Antal besøg på side 2 = 121503
Antal varesider via varesøgning = 1091371
Antal varesøgninger via varegruppe = 104460
Antal besøg på betalingssiden for Dankort = 1581