Antal besøg på side 2 = 120675
Antal varesider via varesøgning = 1089027
Antal varesøgninger via varegruppe = 103908
Antal besøg på betalingssiden for Dankort = 1581