Antal besøg på side 2 = 123647
Antal varesider via varesøgning = 1098012
Antal varesøgninger via varegruppe = 105644
Antal besøg på betalingssiden for Dankort = 1581