Antal besøg på side 2 = 119648
Antal varesider via varesøgning = 1080403
Antal varesøgninger via varegruppe = 103486
Antal besøg på betalingssiden for Dankort = 1581